Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորելու,  դիմահարդարման և կոսմետոլոգիական ծառայությունների ոլորտում մասնագիտանալու մեծ հնարավորություն:

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.

 

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջում նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված ուսումնական կաբինետներում կմասնակցեն ուսուցողական-գործնական ծրագրերին, կուսումնասիրեն՝ դիմահարդարի, դիմահարդար-կոսմետոլոգի, մատնահարդարի, հոնքերի շտկման, թարթիչների սերտաճման, թարթիչների լամինացիայի իրականացման և մազեհեռացման  մասնագիտական  ծառայություններին: 

 

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Դիմահարդար-կոսմետոլոգ» որակավորմամբ մասնագետը.

 

•  կոսմետիկ, դիմահարդարման մատնահարդարման կաբինետների լրակազմում և գործարկում,

•  կոսմետիկ, դիմահարդարման մատնահարդարման կաբինետներին ներկայացվող սանիտարական նորմերի իմացություն և պահպանում,

•  սարքավորումներին, գործիքներին, օգտագործվող նյութերին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների իմացություն և պահպանում,

•  տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացման փուլերում հիգիենիկ պահանջների պահպանում,

•  կոսմետիկ  ծառայությունների,  ընթացակարգերի  իրականացման  տեխնոլոգիաների,  կանոնների,  մեթոդների,  ձևերի իմացություն, դիմահարդար-կոսմետոլոգիական ծառայությունների նախապատրաստական և ավարտական աշխատանքների իրականացում,

•  բոլոր տեսակի մաշկի (դեմքի, ձեռքերի, ոտնաթաթերի), եղունգների խնամքի մեթոդների իմացություն և իրականացում,

•  դեկորատիվ կոսմետիկայի տեսակների իմացություն և կիրառում՝ ինչպես արտաքինի և տարիքային կորեկցիայի, այնպես էլ զարդարման և առանձին թերությունների քողարկման նպատակով,

•  դիմահարդարման տեխնոլոգիաների իմացություն և իրականացում,

•  մատնահարդարման (մանիկյուր, պեդիկյուր) տեխնոլոգիաների իմացություն և իրականացում,

•  հոնքերի շտկման եղանակների իմացություն և իրականացում,

•  թարթիչների սերտաճեցման և լամինացիայի տեխնոլոգիաների իմացության և իրականացում,

•  մազահեռացման տեսակների իմացություն և կիրառում։