Շուկայաբանություն

Աշխատաշուկայում ամենապահանջված և ժամանակակից մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորելու, շուկայաբանության ոլորտում մասնագիտանալու մեծ հնարավորություն:

 

Ստանալով «Շուկայաբան» որակավորումը՝ լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և այլն):  

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.

 

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջում նորագույն տեխնոլոգիաներով կահավորված լաբորատորիաներում կմասնակցեն ուսուցողական- գործնական ծրագրերին, կուսումնասիրեն առևտրային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, արտադրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, ծառայություններ մատուցող մասնագիտացված կազմակերպությունների շուկայագետի:

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Շուկայաբան» որակավորմամբ մասնագետը.

 

  մարքեթինգային հետազոտություններիրականացում,

  շուկայի սեգմենտավորման իրականացում և արդյունքների ներկայացում,

  կազմակերպության ներքին, արտաքին միջավայրերի վերլուծության իրականացում և հաշվետվությունների մշակում,

  շուկայական վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների մշակում, 

  թիրախային շուկաների ընտրություն և կազմակերպության ղեկավարությանը հիմնավոր առաջարկությունների ներկայացում այդ շուկաները գրավելու վերաբերյալ,

  մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրություն, վերլուծություն և հաշվետվությունների մշակում,

  կազմակերպության ապրանքային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին ներգրավում՝ նորգաղափարների, առաջարկների պարբերաբար ներկայացում և հիմնավորում,

  ապրանքի և ապրանքային տեսականու արդյունավետության, շուկայական մրցունակությանգնահատում, հաշվետվությունների մշակում,

  գնագոյացման գործոնների վերլուծություն և դրա հիման վրա գնային քաղաքականության հետկապված առաջարկների ներկայացում, մրցունակ գների սահմանում,

  խթանման տարիֆների, փաթեթների և ծրագրերի մշակում, հիմնավորում, առաջարկի ներկայացում: