Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ընդունելություն 2023-2024


 Հավելված  7
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
28-ը հուլիսի 2023թ.

1272-Ա/2 հրամանի

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային N 2  պետական քոլեջի

նախնական (արհեստագործական)  և միջին մասնագիտական

կրթական ծրագրով 2023թ. ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸԸնդունելության տեղերի թիվը
անվճար ուսուցմանվճարովի ուսուցմանընդամենը
Միջին մասնագիտական կրթություն 
Հաշվապահական հաշվառում02525
*Հաշվապահական հաշվառում153550
* Մենեջմենթ (կառավարում)123850
Ապահովագրական գործ 02525
* Ապահովագրական գործ 111425
Շուկայաբանություն02525
* Շուկայաբանություն 111425

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և

զբոսաշրջային համալիրներում

02525

* Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և

զբոսաշրջային համալիրներում

20525
Սառնարանային տնտեսություն02020
*Սառնարանային տնտեսություն20525
Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ02020
*Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ111425
Իրավագիտություն02525
Ընդամենը100290390

*- հիմնական ընդհանուր կրթությամբ


 

Հավելված 54
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
28-ը հուլիսի 2023թ. 
N
1273-Ա/2 հրամանի / Խոհարարական/

Հավելված 6
28-ը հուլիսի 2023թ. 
N
1278-Ա/2 հրամանի /արևային/

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸԸնդունելության տեղերի թիվը
անվճար ուսուցմանվճարովի ուսուցմանընդամենը
 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն
*Խոհարարական գործ101525
Խոհարարական գործ02525
*Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ
կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում
13720
Ընդամենը234770

*- հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.    


•  Դիմում /լրացվում է  դիմում - հայտը էլ. եղանակով  dimord.emis.am                                                               

•  Սոցիալական քարտ

•  Կրթության մասին ավարտական փաստաթղթի կամ նոտարական հաստատումով օրինակի պատճենը, դիպլոմի դեպքում՝ (նաև ներդիրը)՝ պատճենը,

•  Չորս լուսանկար /3x4 չափի/,                                                                        

•  Անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ  զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական,

•  1000 դրամ` գործերի համար դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության  900018005356  հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը,

•  Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության, զորակոչային տարիքի կցագրման վկայականի պատճենը:

 

Այլ տեղեկություններ


Քոլեջում ընդունելության քննություններ չկան, կրթության ձևը` առկա:

Ընդունելությունը իննամյա և միջնակարգ կրթության հենքով իրականացվում է թե՛ անվճար, թե՛ վճարովի հիմունքներով՝ ըստ Լիազոր մարմնի հատկացրած տեղերի քանակի:  

Միջին մասնագիտական կրթությամբ վճարովի համակարգում  ուսման վճարի չափը՝  220.000 դրամ:

Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթությամբ վճարովի համակարգում  ուսման վճարի չափը՝ /Խոհարարական գործ հիմնական կրթությամբ՝ 100.000 դրամ, միջնակարգով՝ 140.000դրամ/,   /Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում 100.000 դրամ/:

 


Դիմորդների փաստաթղթերի հայտագրումը ս/թ հուլիսի 31-ից, ընդունելության արդյունքները ամփոփվում են օգոստոսի 17 -ը։

 


Քոլեջում  ներդրված մասնագիտություններ են՝


•  Հաշվապահական հաշվառում  /որոկավորում՝ Հաշվապահ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Մենեջմենթ (կառավարում)    /որոկավորում՝ Մենեջեր՝ առևտրի/ ,  /իննամյա-3 տարի/,

•  Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)   /որոկավորում՝  Մարկետոլոգ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Ապահովագրական գործ  /որոկավորում՝ Գործակալ՝ ապահովագրական գործի/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում   /որոկավորում՝  Մենեջեր՝ հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների/, /իննամյա - 4 տարի, միջնակարգ - 3 տարի/,

•  Հանրային սննդի տեխնոլոգիա  /որոկավորում՝ Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի  պատրաստման/, /իննամյա - 3 տարի 6 ամիս, միջնակարգ - 2 տարի 6 ամիս/,

•  Սառնարանային տնտեսություն  /որոկավորում՝ Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության/, /իննամյա - 4 տարի, միջնակարգ - 3 տարի/,

•  Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ    /որոկավորում՝ Դիմահարդար - կոսմետոլոգ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

• Իրավագիտություն  /որոկավորում՝ Իրավագետ՝ /միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում /որոկավորում՝ Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և սպասարկման էլեկտրիկ-փականագործ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ -1 տարի/:

• Խոհարարական գործ //որոկավորում՝ /, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 1 տարի/:

                                                                              


Կարևոր է


•  Քոլեջում գործում է ուսման վարձերի զեղչերի ճկուն համակարգ:

•  Ուսման վարձն ըստ կնքված պայմանագրի կարող եք վճարել ըստ կիսամյակների կամ ամբողջությամբ:

•  Քոլեջի շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:

•  Լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան,  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և այլն)

 


Քոլեջ կարելի է գալ  52, 4, 20 ավտոբուսներով:        

Ընդունելության կարգին առնչվող հարցերի դեպքում գրեք մեզ:  

 


Ընդունելություն 2022-2023

 


Հավելված 7
Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
18-ը հուլիսի 2022թ.  
N       1317-Ա/2  հրամանի

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի տարածաշրջանային N 2  պետական քոլեջի միջին մասնագիտական կրթական  ծրագրով

 2022թ. ընդունելության  տեղերն ըստ մասնագիտությունների


 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸԸնդունելության տեղերի թիվը
անվճար ուսուցմանվճարովի ուսուցմանընդամենը
Միջին մասնագիտական կրթություն 
Հաշվապահական հաշվառում02525
*Հաշվապահական հաշվառում155570
* Մենեջմենթ (կառավարում)123850
Ապահովագրական գործ 02525
* Ապահովագրական գործ 121325
Շուկայաբանություն02525
* Շուկայաբանություն 121325

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և

զբոսաշրջային համալիրներում

02525

* Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և

զբոսաշրջային համալիրներում

151025
Սառնարանային տնտեսություն02525
*Սառնարանային տնտեսություն20525
Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ02525
*Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ111425
Իրավագիտություն02525
Ընդամենը97323420
 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն   
*Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ
կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում
13720
*- հիմնական ընդհանուր կրթությամբ   

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.    


•  Դիմում /լրացվում է  դիմում - հայտը էլ. եղանակով  dimord.emis.am,                                                               

•  Սոցիալական քարտ

•  Կրթության մասին ավարտական փաստաթղթի կամ նոտարական հաստատումով օրինակի պատճենը, դիպլոմի դեպքում՝ (նաև ներդիրը)՝ պատճենը,

•  Չորս լուսանկար /3x4 չափի/,                                                                        

•  Անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ  զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական,

•  1000 դրամ` գործերի համար դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության  900018005356  հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը,

•  Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության, զորակոչային տարիքի կցագրման վկայականի պատճենը:

 


Այլ տեղեկություններ


Քոլեջում ընդունելության քննություններ չկան, կրթության ձևը` առկա:

Ընդունելությունը իննամյա և միջնակարգ կրթության հենքով իրականացվում է թե՛ անվճար, թե՛ վճարովի հիմունքներով՝ ըստ Լիազոր մարմնի հատկացրած տեղերի քանակի:  

Վճարովի համակարգում ուսման վճարի չափը՝  220.000 դրամ:


Դիմորդների փաստաթղթերի հայտագրումը ս/թ հուլիսի 20-ից, ընդունելության արդյունքները ամփոփվում են օգոստոսի 15 -ը։

 


Քոլեջում  ներդրված մասնագիտություններ են՝


•  Հաշվապահական հաշվառում  /որոկավորում՝ Հաշվապահ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Մենեջմենթ (կառավարում)    /որոկավորում՝ Մենեջեր՝ առևտրի/ ,  /իննամյա-3 տարի/,

•  Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)   /որոկավորում՝  Մարկետոլոգ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Ապահովագրական գործ  /որոկավորում՝ Գործակալ՝ ապահովագրական գործի/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում   /որոկավորում՝  Մենեջեր՝ հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների/, /իննամյա - 4 տարի, միջնակարգ - 3 տարի/,

•  Հանրային սննդի տեխնոլոգիա  /որոկավորում՝ Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի  պատրաստման/, /իննամյա - 3 տարի 6 ամիս, միջնակարգ - 2 տարի 6 ամիս/,

•  Սառնարանային տնտեսություն  /որոկավորում՝ Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության/, /իննամյա - 4 տարի, միջնակարգ - 3 տարի/,

•  Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ    /որոկավորում՝ Դիմահարդար - կոսմետոլոգ/, /իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 2 տարի/,

• Իրավագիտություն  /որոկավորում՝ Իրավագետ՝ /միջնակարգ - 2 տարի/,

•  Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում /որոկավորում՝ Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և սպասարկման էլեկտրիկ-փականագործ/, /իննամյա - 3 տարի/:

Խոհարարական գործ //որոկավորում՝ Խոհարար՝ //իննամյա - 3 տարի, միջնակարգ - 1 տարի/,

                                                                              


Կարևոր է


•  Քոլեջում գործում է ուսման վարձերի զեղչերի ճկուն համակարգ:

•  Ուսման վարձն ըստ կնքված պայմանագրի կարող եք վճարել. ըստ ամիսների, ըստ կիսամյակների կամ ամբողջությամբ:

•  Քոլեջի շրջանավարտներին տրվում է պետական նմուշի դիպլոմ:

•  Լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան,  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և այլն)

 


Քոլեջ կարելի է գալ  55, 63 երթուղայիններով և 4, 20 ավտոբուսներով:        

Ընդունելության կարգին առնչվող հարցերի դեպքում գրեք մեզ: