Սառնարանային տնտեսություն

Մասնագիտությունը աղջիկներին և տղաներին տալիս է առկա համակարգի անվճար բաժնում սովորելու, ինժեներական, տեխնիկական ոլորտում մասնագիտանալու մեծ հնարավորություն:

 

Ստանալով «Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության» որակավորմումը՝ լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսամնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան և այլն)։

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.

 

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջի նորագույն տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիայում կմասնակցենուսուցողական-գործնական ծրագրերին և կուսումնասիրենջեռուցման - սառեցման, օդափոխման, օդակարգավորման,սառնագենտային համակարգերի, դրանց բաղկացուցիչ մասերի տեղադրման, տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ծավալի հաշվարկման, փորձարկման, վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման մեթոդներին:

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության» որակավորմամբ մասնագետը.

 

•  համակարգերինախագծման, տեղակայման, մոնտաժմանևնորոգմանվերաբերյալչափագրումներ, ըստ անհրաժեշտության՝ աշխատանքային գծագրեր,

•  համակարգերի տեղակայման, մոնտաժման, շահագործման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կազմակերպում,  

•  համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող միջոցառումների իրականացում, 

•  աշխատանքի անվտանգության և բնապահպանական կանոնների պահպանման ապահովում,

•  պահանջագրերի, հաշվետվությունների, ժամանակացույցերի և այլ փաստաթղթերի կազմում, համակարգերի փորձարկում,

•  աշխատանքների կատարման ընթացքի հսկում,

•  համակարգերի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում,

•  սարքավորումների ու մեխանիզմների անխափան աշխատանքի, աշխատատեղերի նորմալ համալրվածության ապահովում, նյութական միջոցների պահպանության ապահովում,  կորուստների կանխում: