Թափուր Աշխատատեղեր

           


Նոր                                                                                                                                                                                                                                                   


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

 • Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝     

   12.16.2023թ.                                                                

⇒ «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության («Ֆինանսական մաթեմատիկա» (162 ժամ), «Տնտեսագիտության հիմունքներ» (126 ժամ), «Տնտեսագիտության տեսություն» (124 ժամ)):

⇒ «Մենեջմենթ» մասնագիտության («Նյութ․ Ֆինանսական հոսք» (72 ժամ)):

⇒ «Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում» մասնագիտության ( «Աշխատակազմի կառավարում» (108 ժամ)):

⇒ «Շուկայաբանություն» մասնագիտության («Մարքեթինգային կազմ. հիմունքներ և իրավ.կարգավորում» (68 ժամ)):

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

 • Արտադրական ուսուցման վարպետներ՝

⇒ «Խոհարարական գործ» մասնագիտության 1 վարպետ,

⇒ «Վերականգնող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության 1 վարպետ։

 

 Մրցույթին կարող են մասնակցել համապատասխան մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ և մասնագիտական կրթություն ունեցող անձիք։

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 20.12.2023թ.  մինչև 04.01,2024թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 09.01.2024թ.-ին, ժամը 10:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում», ժամը 11:00-ին «Խոհարարական գործ», ժամը 11:30-ին «Վերականգնող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում», ժամը 12։00 «Մենեջմենթ», ժամը 12։30 «Շուկայաբանություն», ժամը 13։00 «Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում» մասնագիտությունների մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների և վարպետների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


 Համալրված                                                                                                                                                                                                                                                                                             


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.                                                16.11.2023թ.

 • Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝                                                                                                                                                                                                                       

 

⇒ «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության («Ֆինանսական մաթեմատիկա» (162 ժամ),

⇒ «Տնտեսագիտության հիմունքներ» (126 ժամ), «Տնտեսագիտության տեսություն» (124 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Արտադրական ուսուցման վարպետներ՝

1. «Խոհարարական գործ» մասնագիտության 1 վարպետ,

2. «Վերականգնող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության 2 վարպետ։

 

 Մրցույթին կարող են մասնակցել համապատասխան մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ և մասնագիտական կրթություն ունեցող անձիք։

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 22.11.2023թ.  մինչև 05.12,2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 08.12.2023թ.-ին, ժամը 10:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում», ժամը 11:00-ին

1. «Խոհարարական գործ», ժամը 12:00-ին

2. «Վերականգնող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտությունների մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների և վարպետների համար

 

Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:


Համալրված է                                                                                                                           


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

06.10.2023թ.

 • Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

  «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության(«Հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (68 ժամ), «Մարքեթինգային կազմ. հիմունքներ և իրավ.կարգավորում» (68 ժամ),  «Ապրանքի ճանաչման հմտություններ» (36 ժամ),  «Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջոցներ» (72 ժամ), «Գնային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ)):

  «Մենեջմենթ/ Կառավարում» մասնագիտության («Ապրանք. հիմունքներ» (144 ժամ),  «Մարքեթինգային հմտություններ առարկ. ոլորտում» (144 ժամ)):

  «Սպասարկան կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում» մասնագիտության(«Մարքեթինգային հմտություններ» (108 ժամ),  «Աշխատակազմի կառավարում» (108 ժամ)):

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 11.10.2023թ.  մինչև 25.10,2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 30.10.2023թ.-ին, ժամը 11:00-ին «Մենեջմենթ/ Կառավարում», ժամը 12:00-ին «Սպասարկան կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում», ժամը 13:00-ին «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտությունների մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համարԵրևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է


        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

 

  14.09.2023 

 

 ⇒ Հանրակրթական առարկաներ` Անգլերեն 216 ժամ, Աշխարհագրություն 410 ժամ, դասավանդող դասախոսներ:

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 • մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:
   
 •  

 •  

 •  

 • Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

   

   «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության («Գործակցություն կազմակերպության ստորաբաժանումների հետ» (180 ժամ),

   «Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ» (72 ժամ),

   «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» (72 ժամ), 

   «Հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (68 ժամ), «Մարքեթինգային հմտություններ առևտրի ոլորտում» (252 ժամ), 

   «Վաճառքի հաղորդակցություն» (36 ժամ),  «Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջոցներ» (72 ժամ),

   «Գնային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ),  «Ապրանքային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. 1. դիմում (լրացվում է տեղում),

  2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

  3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

  4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

  5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

  6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

  7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

  8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

  9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 13.09.2023թ.  մինչև 27.09,2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 29.09.2023թ.-ին, ժամը 11:00-ին Անգլերեն, ժամը 12:00-ին Աշխարհագրություն հանրակրթական առարկաներ, ժամը 13:00-ին «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համարԵրևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 

 

 


Համալրված է


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

07.09.2023              

 

 Հանրակրթական առարկաներ` Անգլերեն 216 ժամ, Աշխարհագրություն 410 ժամ, դասավանդող դասախոսներ:

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

 «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության («Գործակցություն կազմակերպության ստորաբաժանումների հետ» (180 ժամ),

 «Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ» (72 ժամ),

 «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» (72 ժամ), 

 «Հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (68 ժամ),

 «Մարքեթինգային հմտություններ առևտրի ոլորտում» (252 ժամ), 

 «Վաճառքի հաղորդակցություն» (36 ժամ), 

 «Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջոցներ» (72 ժամ),

 «Գնային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ),  «Ապրանքային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 13.09.2023թ.  մինչև 27.09,2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 29.09.2023թ.-ին, ժամը 11:00-ին Անգլերեն, ժամը 12:00-ին Աշխարհագրություն հանրակրթական առարկաներ, ժամը 13:00-ին «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:


Համալրված է


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18.08.2023

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

⇒  «Խոհարարական գործ» մասնագիտության («Խոհարարության պատմություն» (36 ժամ), «Հիգիենայի և սննդի անվտանգության սպասարկում» (36 ժամ), «Խոհանոցային սարքավորումների շահագործում» (36 ժամ), «Խոհարարական աշխատանքների նախապատրաստում» (12 ժամ)):

⇒  «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության («Գործակցություն կազմակերպության ստորաբաժանումների հետ» (180 ժամ), «Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ» (72 ժամ), «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» (72 ժամ),  «Հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (68 ժամ), «Մարքեթինգային հմտություններ» (252 ժամ),  «Վաճառքի հաղորդակցություն» (36 ժամ),  «Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջոցներ» (72 ժամ), «Գնային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ),  «Ապրանքային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 16.08.2023թ.  մինչև 30,08,2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 01.09.2023թ.-ին, ժամը 11:00-ին«Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն», ժամը 12:00-ին «Խոհարարական գործ» մասնագիտությունների մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համարԵրևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

      

 

 


Համալրված է 


        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

     18.07.2023թ.

 

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

  «Մենեջմենթ/Կառավարում» մասնագիտության («Նյութական ինֆորմացիոն հոսքերի կառավարում առևտրի կազմակերպությունում (լոգիստիկա)» (72 ժամ), «Վաճառքի պլանավորում» (72 ժամ), «Աշխատակազմի կառավարում» (108 ժամ),  «Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ» (36 ժամ)):

 

  «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության («Ֆինանսական մաթեմատիկա» (162 ժամ)):

 

 

 «Խոհարարական գործ» մասնագիտության («Խոհարարության պատմություն» (36 ժամ), «Հիգիենայի և սննդի անվտանգության սպասարկում» (36 ժամ), «Խոհանոցային սարքավորումների շահագործում» (36 ժամ), «Խոհարարական աշխատանքների նախապատրաստում» (12 ժամ)):

 

 «Մարքեթինգ/ Շուկայաբանություն» մասնագիտության («Ձեռներեցություն» (558 ժամ), «մարքեթինգային հմտություններ» (252 ժամ),  «Վաճառքի հաղորդակցություն» (36 ժամ),  «Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջոցներ» (72 ժամ), «Գնային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ),  «Ապրանքային քաղաքականության մշակում» (54 ժամ)):

 

 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության («Ձեռքերի և ոտքերի հարդարման իրականացում» (160 ժամ), «Մաշկային և վարակիչ հիվանդություններ» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 19.07.2023թ.  մինչև 01.08.2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 04.08.2023թ.-ին, ժամը 10:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության, ժամը 11:00-ին «Մենեջմենթ/Կառավարում» մասնագիտության, ժամը 12:00-ին «Մարքեթինգ/Շուկայաբանություն» մասնագիտության, ժամը 13:00-ին «Կոսմետոլոգիա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության, ժամը 14:00-ին «Խոհարարական գործ» մասնագիտության մոդուլներ դասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


           ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22.05.2023թ.

Հանրակրթական առարկա (Անգլերեն) դասավանդող դասախոս (720 ժամ):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Մասնագիտական մոդուլներ դասավանդողներ․

 

«Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտություն դասավանդող դասախոս (910 ժամ)

 

 Աշխատակազմի կառավարում (108ժամ)

 

 Նյութական ֆինանսական հոսքերի կառավարում, (լոգիստիկա ) - 72 ժամ

 

 Ղեկավարման հմտություններ, հոգեբանություն և էթիկետ – 144 ժամ

 

 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ – 54 ժամ

 

 «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության դասավանդող դասախոս – 300 ժամ

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5.ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 17.05.2023թ.  մինչև 30.05.2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 02․06.2023թ.-ին, ժամը 10:00-ին hանրակրթական առարկա (Անգլերեն), իսկ «Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտություն դասավանդող դասախոսի համար ժամը 12:00-ին Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է   ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

30.01.2023թ.

 

Հանրակրթական առարկա (Ֆիզիկա) դասավանդող դասախոս (330 ժամ):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

 մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում(լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 01,02.2023թ.  մինչև 15,02.2023թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 20,02.2023թ.-ին, ժամը 10:00-ին Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 

   


Համալրված է 


        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

26.09.2022թ.

 

Հանրակրթական առարկա (Պատմություն) դասավանդող դասախոս (320 ժամ):

 

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

 Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

 «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտության մոդուլներ (252 ժամ):

 «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ (450 ժամ):

. «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության մոդուլներ («նկարչական հմտություններ» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում(լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 14.09.2022թ.  մինչև 28.09.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 03.10.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ին հանրակրթական առարկաներ, ժամը 11:00-ին  «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 12:00-ին  «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտության մոդուլներ և ժամը 13:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

 

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

 

20.06.2022թ.

 Հանրակրթական առարկաներ (հայոց լեզու և գրականություն, ֆիզկուլտուրա) դասավանդող դասախոսներ:

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

1. «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության մոդուլներ («տեխնիկական գծագրություն» (24 ժամ), «Վերականգնվող էներգիայի տեսակները, դրանց բնութագրերը» (36 ժամ), «Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներում անվտանգության պահանջները» (24 ժամ), «էլեկտրատեխնիկական գործիքների և սարքերի կիրառման հմտություններ» (54 ժամ)):

2. «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ («Հաշվապահական հաշվառման տեսություն» (172 ժամ), «փաստաթղթավորում և հաշվապահական հաշվառման վարում» (172 ժամ), «դեբիտոր և կրեդիտորներ» (144 ժամ), «դրամական միջոցների հաշվառում» (72 ժամ)):

3. «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ («բանկային գործ» (54 ժամ), «բանկային հաշվարկներ և դրամական գործառնություններ» (54 ժամ), «արժեթղթային գործառնություններ» (54 ժամ), «արտարժույթային գործառնություններ» (54 ժամ), «վիճակագրություն» (36 ժամ), «ֆինանսային մաթեմատիկա» (86 ժամ),  «մաթեմատիկական հաշվարկներ»  (36 ժամ)):

4. «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության մոդուլներ («մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն» (72 ժամ), «սննդամթերքի փաթեթավորում, տարավորում և պահեստավորում» (54 ժամ), «ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, մետրոլոգիա» (54 ժամ), «ապարների և թանձրուկների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «սպասարկման և արտադրության կազմակերպում» (72 ժամ), «հանրային սննդի օբյեկտների, խոհանոցային գույքի շահագործում, աշխատանքային ռեժիմի վերահսկում և տեղաբաշխում» (90 ժամ),  «թռչնամսից կերակրատեսակների, արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա»  (90 ժամ), «միջազգային խոհանոցի կերակրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «ազգային ճաշատեսակների սեղանի սպասքադրում» (72 ժամ)):

5. «Իրավունքի հիմունքներ» մոդուլ (360 ժամ):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում(լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 22.06.2022թ.  մինչև 06.07.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 11.07.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ին հանրակրթական առարկաներ, ժամը 11:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ,  ժամը 12:00-ին «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 12:00-ին «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 13:00-ին «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 14:00-ին «Իրավունքի հիմունքներ» մոդուլ  դասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Հավելյալ նշումներ

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ

հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

02.06.2022թ.

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

1. «Կառավարում» և «Մարքեթինգ» մասնագիտության մոդուլներ («ապրանքների ճանաչողություն» (190 ժամ), «հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (72 ժամ), «նյութական, ֆինանսական հոսքերի կառավարում» (64 ժամ), «լոգիստիկ կապուղիների կազմակերպում» (72 ժամ), «վաճառքի պլանավորում և վաճառահանման կազմակերպում» (72 ժամ), «գործարար  հաղորդակցության հմտություններ» (72 ժամ),  «աշխատակազմի կառավարում»  (72 ժամ), «կոնֆլիկտների, փոփոխությունների, սթրեսների կառավարում» (50 ժամ)): 

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում(լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ)(բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք(առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ումաշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգայինպայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվությունստանալու պահանջից ազատվածօտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում եննաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտականաստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանցառկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 02,06.2022թ. մինչև15.06.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 20.06.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ին«Կառավարում» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 13:00-ին «Մարքեթինգ» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 15:00-ին «Իրավունքի հիմունքներ» մասնագիտության մոդուլներդասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Հավելյալ նշումներ

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

24.05.2022թ.

 

 Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

1. «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ («Հաշվապահական հաշվառման տեսություն» (172 ժամ), «փաստաթղթավորում և հաշվապահական հաշվառման վարում» (172 ժամ), «դեբիտոր և կրեդիտորներ» (144 ժամ), «դրամական միջոցների հաշվառում» (72 ժամ)):

2. «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ («բանկային գործ» (54 ժամ), «բանկային հաշվարկներ և դրամական գործառնություններ» (54 ժամ), «արժեթղթային գործառնություններ» (54 ժամ), «արտարժույթային գործառնություններ» (54 ժամ), «վիճակագրություն» (36 ժամ), «ֆինանսային մաթեմատիկա» (86 ժամ),  «մաթեմատիկական հաշվարկներ»  (36 ժամ)):

3.  «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության մոդուլներ («մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն» (72 ժամ), «սննդամթերքի փաթեթավորում, տարավորում և պահեստավորում» (54 ժամ), «ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, մետրոլոգիա» (54 ժամ), «ապարների և թանձրուկների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «սպասարկման և արտադրության կազմակերպում» (72 ժամ), «հանրային սննդի օբյեկտների, խոհանոցային գույքի շահագործում, աշխատանքային ռեժիմի վերահսկում և տեղաբաշխում» (90 ժամ),  «թռչնամսից կերակրատեսակների, արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա»  (90 ժամ), «միջազգային խոհանոցի կերակրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «ազգային ճաշատեսակների սեղանի սպասքադրում» (72 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

• դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում(լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6. մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 26.05.2022թ.  մինչև 08.06.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 13.06.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ին «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մոդուլներ,ժամը 13:00-ին «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ և ժամը 15:00-ին «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համարԵրևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Հավելյալ նշումներ

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

20.05.2022թ.

 

Հանրակրթական առարկաներ (հայոց լեզու և գրականություն, հանրահաշիվ/ երկրաչափություն, ֆիզկուլտուրա) դասավանդող դասախոսներ:

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

 

 

 

 

Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

 

1. «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության մոդուլներ («մասնագիտական էթիկայի հիմունքներ» (36 ժամ), «նկարչական հմտություններ» (72 ժամ), «տեխնոլոգիական սարքավորումներ և նյութագիտություն» (72 ժամ), «դեմքի մաշկի խնամքի ընթացակարգերի իրականացում» (72 ժամ), «դեմքի մերսման իրականացում» (54 ժամ), «հոնքերի շտկման և թարթիչների սերտաճման իրականացում» (72 ժամ), «մարդու ամատոմիա և ֆիզոլոգիա» (108 ժամ), «մաշկային և վարակիչ հիվանդություններ» (54 ժամ), «սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում» (54 ժամ)):

2. «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության մոդուլներ («տեխնիկական գծագրություն» (24 ժամ), «Վերականգնվող էներգիայի տեսակները, դրանց բնութագրերը» (36 ժամ), «Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներում անվտանգության պահանջները» (24 ժամ), «էլեկտրատեխնիկական գործիքների և սարքերի կիրառման հմտություններ» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

• դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2, կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3, անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5, ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9, հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 19.05.2022թ.  մինչև 01.06.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա 06.06.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ինհանրակրթական առարկաներ,ժամը 13:00-ին«Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտության մոդուլներ և ժամը 15:00-ին«Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտության մոդուլներ  դասավանդող դասախոսների համարԵրևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Հավելյալ նշումներ

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է  կադրային գործի մասնագետ:

 

07.03.2022թ.

 

Ներկայացվող պահանջները՝

 

 Համապատասխան որակավորում (մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ՄՌԿ) ոլորտում),

 Ցանկալի է աշխատանքային փորձ (առնվազն 2 տարվա),

 ՀՀ Աշխատանքային օրենսսգրքի իմացությունը ցանկալի է,

 MS Office -ի իմացությունը ցանկալի է:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 

 Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների և այլ փաստաթղթերի կազմում,

 Աշխատակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում,

 Պաշտոնների նկարագրերի, ներքին կանոնակարգերի պարբերաբար վերանայում,

 ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի համաձայն պատշաճ կերպով ՄՌԿ բաժնի փաստաթղթաշրջանառության վարում,

 Աշխատակիցների գրանցման և ազատման հայտերի ներկայացում,

 Նոր ընդունված աշխատակիցների անձնական տվյալների հավաքագրում, առկա աշխատակիցների պաշտոնների և անձնական տվյալների անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարում,

 Ադապտացիոն մեխանիզմի կիրառում,

 Պաշտոնից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 9:00-17:00:

Աշխատավարձը պայմանագրային Է;

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքային կենսագրականը (CV) collegn2@mail.ru էլ. հասցեին կամ զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 16:00: 

 

 


Համալրված է 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ ֆիզիկա  հանրակրթական առարկան դասավանդող դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար.

16.08.2021թ.

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1, դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են՝  22.09.2021թ.  մինչև 04.10.2021թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

 

Մրցույթը տեղի կունենա՝08.10.2021թ.-ին, ժամը 11:00-ին,Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 

 

 


Համալրված է 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

 

16.08.2021թ.

 

 

Հանրակրթական առարկաներ (հայոց լեզու և գրականություն, ֆիզիկա, կենսաբանություն, հանրահաշիվ/ երկրաչափություն, անգլերեն լեզու, ռուսերեն լեզու) դասավանդող դասախոսներ:

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

 մանկավարժական համապատասխան որակավորում  (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

 Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

1. «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ («բանկային գործ» (54 ժամ), «արժեթղթերով գործառնություններ» (54 ժամ), «արտարժույթային գործառնություններ» (54 ժամ), «բանկային հաշվարկներ և դրամական գործառնություններ» (36 ժամ)):

2. «Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտության մոդուլներ («Սառնագենտային համակարգի խողովակաշարի մոնտաժման հմտություններ» (36 ժամ), «Սառնագենտային համակարգի սարքավորումների մոնտաժման հմտություններ» (54 ժամ), «Սառնագենտային համակարգերի նորոգման հմտություններ» (54 ժամ), «Սառնագենտային համակարգերի շահագործման հմտություններ» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

• դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1, դիմում (լրացվում է տեղում),

2, կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3, անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5, ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9, հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են՝ 19.08.2021թ.  մինչև 02.09.2021թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա՝ 09.09.2021թ.-ին, ժամը 11:00-ին,Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01,  +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


Համալրված է 


ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է հաշվապահ

16.08.2021թ.

Գործառույթներ՝

•  e-invoicing ծրագրով աշխատելու կարողություն,

•  հաշվապահական փաստաթղթերի վարում,

•   ՀԾ-ով ամենօրյա աշխատանք,

 •  անմիջական ղեկավարի կողմից այլ աշխատանքների կատարում:

 

Պահաջվող որակավորումներ՝

•  Հաշվապահական կրթություն,

•   ՀԾ իմացություն/այլ ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/,

•   աշխատանքային փորձը պարտադիր է,

•   ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն,

•   MS Office փաթեթի /Word, Excel/ իմացություն,

•   խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

•   մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,

•   ժամանակը ճիշտ կառավարելու հմտություն,

•   թիմում աշխատելու ունակություն:

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 9:00-17:00:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքային կենսագրականը (CV) collegn2@mail.ru էլ. հասցեին կամ զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 17:00: 

 


Համալրված է 


ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է մաքրուհի:

 

Գործառույթներ՝


  Իրականացնում է ներքին և արտաքին տարածքների (լսարանների, միջանցքների, զուգարանների, աստիճանների և այլ) մաքրման աշխատանքներ;
   սրբում է կահույքի, պատերի, պատուհանագոգերի, պատուհանների շրջանակների փոշին;

  մաքրում է աղբամանները, աղբը տանում նշանակված վայրեր.

  վերահսկում է մաքրող և ախտահանիչ միջոցների առկայությունը.

  մաքրման համար մաքրող միջոցներ է պատրաստում ՝ հաշվի առնելով անվտանգության բոլոր կանոնները.

  օդափոխում է տարածքը և ստուգում լուսավորությունը.

  հերթափոխի սկզբում, ինչպես նաև դրա ավարտից հետո, նա ստուգում է սարքավորումների, կահույքի, կողպեքների, վարդակների, լվացարանների, լոգարանների, լամպերի, անջատիչների և այլ իրերի սպասարկելիությունը:

 

Պահաջվող որակավորումներ՝


Համակարգված աշխատելու կարողություն
 Մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու կարողություն
 Թիմում աշխատելու կարողություն

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 10:00-16:00:

Դիմելու համար կարող եք զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 17:00: