Քննական հարցաշարեր

 

2023-2024 ուստարվա 1-ին կուրսի քննակա առարկաների հարցաշար՝
1.  Հայոց լեզու 
2.  Հայ գրականություն 
3. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ
4.  Հայոց պատմություն

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  2023-2024 ուստարվա ավարտական կուրսերի պետական քննությունների նախապատրաստման

 

2023-2024 ուստարվա պետական որակավորման քննակա հարցաշար՝
1. Միջին մասնագիտական կրթություն 
1.1 Հաշվապահական հաշվառում  
1.2 Մենեջմենթ 
1.3 Շուկայաբանություն
1.4

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

Մասնագիտական հաղորդակցություն 1, 2, 3

1.5Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ  (Դուալ)  ՍԿՀԶՀ-5-19-018, ՍԿՀԶՀ-5-19-019, ՍԿՀԶՀ-5-19-020, ՍԿՀԶՀ-5-19-021, ՍԿՀԶՀ-5-19-022
1.6Ապահովագրական գործ /հատուկ մասնագիտական/  
1.7Ապահովագրական գործ  /ընդհանուր մասնագիտական/
1.8Սառնարանային տնտեսություն /հատուկ մասնագիտական/
1.9Սառնարանային տնտեսություն /ընդհանուր մասնագիտական/
1.10Կոսմետիկա  և դիմահարդարման  արվեստ /գործնական/
1.11Կոսմետիկա  և դիմահարդարման  արվեստ   /հատուկ մասնագիտական/
2 Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն
2.1Վերականգնվող  էներգիայի  էներգետիկ կայանների  մոնտաժում, նորոգում   և  սպասարկում

 

 


 

2022-2023 ուստարվա 1-ին կուրսի քննակա առարկաների հարցաշար՝
1.  Հայոց լեզու 
2.  Հայ գրականություն 
3. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ
4.  Հայոց պատմություն

 

 

2022-2023 ուստարվա պետական որակավորման քննակա հարցաշար՝
1.   Հաշվապահական հաշվառում  
2.Մենեջմենթ 
3.Շուկայաբանություն 
4.

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

 Մասնագիտական հաղորդակցություն 1, 2, 3

5.

 

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ  (Դուալ)  ՍԿՀԶՀ-5-19-018, ՍԿՀԶՀ-5-19-019, ՍԿՀԶՀ-5-19-020, ՍԿՀԶՀ-5-19-021, ՍԿՀԶՀ-5-19-022

6.

Ապահովագրական գործ 

7.Սառնարանային տնտեսություն /հատուկ մասնագիտական/
8.Սառնարանային տնտեսություն /ընդհանուր մասնագիտական/

 


 

2021-2022 ուստարվա 1-ին կուրսի քննակա առարկաների հարցաշար՝
1.  Հայոց լեզու 
2.  Հայ գրականություն 
3. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզ
4.  Հայոց պատմություն

 

 

2021-2022 ուստարվա պետական որակավորման քննակա հարցաշար՝

1.  Հաշվապահական հաշվառում  
2.  Մենեջմենթ 
3. Շուկայաբանություն 
4.
 

 Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում 

 Մասնագիտական հաղորդակցություն 1, 2, 3

5.

Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ  (Դուալ)  ՍԿՀԶՀ-5-16-018, ՍԿՀԶՀ-5-16-019, ՍԿՀԶՀ-5-16-020, ՍԿՀԶՀ-5-16-021, ՍԿՀԶՀ-5-16-022

6.

Ապահովագրական գործ