Շրջանավարտներ


Շրջանավարտ 2020-2021


          

 

        

 

 

 

 

         

 

          

 

  

 

 


Շրջանավարտ 2019- 2020


           

 


 

Բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում

համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակել է՝


   Երևանի պետական համալսարան /ԵՊՀ/՝ 9 ուսանող

   Հայսատանի պետական ճարտարագիտական համալսարան /ՀՊՃՀ/՝ 1 ուսանող

   Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան՝ 50 ուսանող

   ԵրևանիՎ.  Բրյուսովի  պետականհամալսարանի՝ 5 ուսանող

   «Գլաձոր» համալսարան՝ 2 ուսանող

   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան /ՀԱԱՀ/՝ 2 ուսանող

   Հյուսիսային համալսարան՝ 1 ուսանող

   Հայաստանի ամերիկյան համալսարան /AUA/՝ 1 ուսանող   

   Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան /ՀԱՊՀ/՝ 4 ուսանող

   Եվրոպական համալսարան՝ 10  ուսանող

   Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան՝ 1 ուսանող

   Հայ ռուսական (սլավոնական) համալսարան՝ 3 ուսանող

   Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարան՝ 1 ուսանող

   Գավառի պետական համալսարան՝ /ԳՊՀ/՝ 1 ուսանող

   Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադենիա՝ 1 ուսանող

   Քաղ ավիացիայի կենտրոն՝ 1 ուսանող