Սեմինար- քննարկում «ՈՒսումնական հաստատությունների և գործատուների համագործակցության խնդիրներ» թեմայով

Ապրիլ 26 2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ Ն.ԱՃԵՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԹԻՎ2 ՊԵՏԱԿԱՆՔՈԼԵՋՊՈԱԿ

«YEREVAN REGIONAL STATE COLLEGE N2 NAMED AFTER N. ATCHEMYAN» SNPO

«ЕРЕВАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ N2 ИМЕНИ Н. АЧЕМЯНА ГНKО

_________________________________________________________________________________________________________________________________

0062,ք. Երևան, Մոլդովական 37ա, Հեռ./Tel./Тел. +374 10 672301, 672790,

Էլ. փոստ/E-mail/Элпочта:collegn2@mail.ru, c. Yerevan, Moldovakan 37a, 0062, г. Ереван, Молдавакан 37а, 0062

 

Սեմինար- քննարկում

«ՈՒսումնականհաստատություններիևգործատուներիհամագործակցությանխնդիրներ» թեմայով

 

Ս/թ մայիսի 17-ին ժամը 1200 «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում, հասցե՝ ք. Երևան Մոլդովական փողոց 37ա շենք,  տեղի է ունենալու սեմինար-քննարկում «ՈՒսումնական հաստատությունների և գործատուների համագործակցության խնդիրներ» թեմայով:

Նկատի ունենալով, որ «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտությունը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված է որպես գերակա ուղղություն, հրավիրում ենք նշված մասնագիտությունները ուսուցանող  միջին և նախնական /արհետսագործական/ մասնագիտական ուսումնական  հատատությունների տնօրեններին և այլընտրանքային էներգիայի ոլորտի շահագրգիռ գործատուներին մասնակցելու քննարկմանը:

 

Օրակարգում են՝

 Կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության խթանման, կրթական ծրագրերի հատուկ մասնագիտական մոդուլների համապատասխանեցում աշխատուժի շուկայի պահանջներին հարցերը:

Զեկուցող՝ պրոֆեսոր Ստեփան Պապիկյան:

 

Մանրամասների համար դիմել Հասմիկ Հակոբյանին  /հեռ.՝/ 091/ 882464/:

Մասնակցությունը հաստատել collegn2@mail.ru էլեկտրոնային փոստով՝ ըստ ձևաչափի, մինչև մայիսի 15-ը ժամը 1800:

 

Հ/հ

Անուն, ազգանուն

Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար

Աշխատավայր

 

 

 

 

           

Վերջին Հայտարարությունները

Մայիս 14 2024Բաց դռների օր

►Մայիսի 15–ին Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում կանցկացվի Բա...

Ավելին