«Ներգրավված քաղաքացի» ուսումնական դասընթաց

Դեկտեմբեր 22 2023

«Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության» հայաստանյան գրասենյակի («ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ») կողմից «Աջակցություն ժողովրդավարության կայացմանը Հայաստանում» (ԱԺԿՀ) ծրագրի շրջանակում «Ներգրավված քաղաքացի» ուսումնական դասընթացը ներդրվել է նաև մեր քոլեջում։

Մեր քոլեջի վերապատրաստված դասախոսները /Լ. Ամիրաղյան, Տ. Շահինյան, Տ. Երիցյան, Ա. Արևշատյան/ ուսանողների շրջանակներում իրականացրեցին դասընթացների առաջին դասերը՝ «Ինչ է ժողովրդավարությունը», «Ժողովրդավարության սկզբունքները» թեմաներով, ուսանողներին ժողովրդավարական սկզբունքների ամրապանդման համար անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով զինելու նպատակով։

Վերջին Նորությունները

Քոլեջում տեղի ունեցած «Ուսումնական հաստատությունների ու գործատուների համագ...

Ավելին

11.06.2024թ. քոլեջի մենեջմենթ բաժնի 2-րդ Ա և Բ կուրսերի ուսնողները, դասախոս Լ. Օ...

Ավելին

07.06.2024թ. քոլեջի մենեջմենթ բաժնի 2-րդ Ա և Բ կուրսերի ուսնողները, դասախոսներ Ա...

Ավելին