Մանկավարժների թափուր աշխատատեղեր

July 26 2022

   

       ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

• Հանրակրթական առարկա (ֆիզիկա) դասավանդող դասախոս (110 ժամ):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

• մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

• Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

  1.  «Կառավարում» մասնագիտության մոդուլներ («առևտրային գործունեության կառավարում (մերչնդայզինգ)» (72 ժամ), «ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ» (72 ժամ), «գործակցության կազմակերպում ստորաբաժանումների և ծառայությունների հետ» (72 ժամ)):
  2.  «Իրավագիտություն» մասնագիտության մոդուլներ («սահմանադրական իրավունք» (72 ժամ), «պետության և իրավունքի տեսության հիմունքներ» (72 ժամ), «մարդու իրավունք» (54 ժամ), «վարչական իրավունք» (72 ժամ), «քրեական իրավունք» (54 ժամ), «քաղաքացիական իրավունք» (72 ժամ), «ՀՀ դատական և իրավական մարմիններ» (54 ժամ), «գործավարության հմտություններ» (54 ժամ)):
  3. «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության մոդուլներ («մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն» (72 ժամ), «սննդամթերքի փաթեթավորում, տարավորում և պահեստավորում» (54 ժամ), «ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, մետրոլոգիա» (54 ժամ), «քաղցր արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «սպասարկման և արտադրության կազմակերպում» (72 ժամ), «հանրային սննդի օբյեկտների, խոհանոցային գույքի շահագործում, աշխատանքային ռեժիմի վերահսկում և տեղաբաշխում» (90 ժամ),  «թռչնամսից կերակրատեսակների, արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա»  (90 ժամ), «միջազգային խոհանոցի կերակրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիա» (72 ժամ), «ազգային ճաշատեսակների սեղանի սպասքադրում» (72 ժամ)):
  4. «Մարքեթինգ» մասնագիտության մոդուլներ («հաճախորդների ներգրավման աշխատանքներ» (68 ժամ), «մարքեթինգային հետազոտության իրականացում» (72 ժամ), «գործակցության կազմակերպում ստորաբաժանումների և ծառայությունների հետ» (72 ժամ), «մարքեթինգային գործունեության հետադարձ կապի ապահովում (54ժամ)):
  5. «Իրավունքի հիմունքներ» մոդուլ (360 ժամ):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

• դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (լրացվում է տեղում),

2, կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3, անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5, ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 25,07.2022թ.  մինչև 05.08.2022թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը:

Մրցույթը տեղի կունենա 10.08.2022թ.-ին, ժամը 10:00-ինհանրակրթական առարկա (ֆիզիկա), ժամը 11:00-ին «Կառավարում» մասնագիտության մոդուլներ,ժամը 12:00-ին «Մարքեթինգ» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 13:00-ին «Իրավագիտություն» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 14:00-ին «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության մոդուլներ, ժամը 15:00-ին  «Իրավունքի հիմունքներ» մասնագիտության մոդուլներ դասավանդող դասախոսների համար Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

 

Հավելյալ նշումներ

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

Last announcements

ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը...

More

             &n...

More

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More