Announcement

ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը...

More

             &n...

More

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More

ՑՈՒՑԱԿ 2023թ. Ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների &nbs...

More

ՑՈՒՑԱԿ 2023թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների   0411.01....

More