News

2021թվականի մարտի 18-ին և 22-ին տեղի ունեցան «Հայ գրականություն» առա...

More

2021 թվականի մարտի 23-ից 25-ը քոլեջում տեղի ունեցան «Հայոց լեզու և խոսքի մ...

More

     Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական ք...

More

2021թվականի մարտի 30-ին տեղի ունեցավ «Պատմություն» առարկայի բաց դաս&...

More

25.03.2021թ. Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջի &laqu...

More

2021թ․ մարտի 29-ին Գիտաիննովացիոն բաժինը (ի դեմս բաժնի ղեկավար Հ․ Հակոբյանի) կազ...

More

     Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական ք...

More

Լեզուների առարկայական հանձնաժողովը և կարիերայի կենտրոնը յուրաքանչյուր հինգշաբթի ...

More

Քոլեջի արխիվում կան Սովետական տեխնիկումի շրջանավարտների վկայականներ, ցանկացողներ...

More