Ժամանակացույց 2023-2024 ուստարվա պետական քննությունների

June 04 2024

Ժամանակացույց

2023-2024 ուստարվա պետական քննությունների

Ամսաթիվ

Քննություն

Ժամ

Կուրս

Լսարան

1

17.06.2024թ

 

1000

Շուկայաբանություն

0414.01.5 III

գրադարան

2

18.06.2024թ.

I

1000

Մենեջմենթ (կառավարում)

0413.01.5 III Ա

գրադարան

3

19.06.2024թ.

I

1000

Մենեջմենթ (կառավարում)

0413.01.5 III Բ

գրադարան

4

21.06.2024թ.

I

1000

Ապահովագրական գործ

0412.03.5  III

գրադարան

I

1200

Սառնարանային տնտեսություն

0715.15.5  IV

112 լսարան

5

24.06.2024թ.

I

1000

Վերականգնվողէներգիայիէներգետիկկայաններիմոնտաժում, նորոգումևսպասարկում

0713.07.4 III

106 լսարան

I

1000

Սպասարկման կազակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

0413.05.5  IV

302 լսարան

6

 

25.06.2024թ.

 

 

1000

Հաշվապահական հաշվառում 0411.01.5 III Ա

220 լսարան

I

1200

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

1012.02.5 III

գրադարան

 

7

26.06.2024թ.

 

 

1000

Հաշվապահական հաշվառում 0411.01.5 III Բ

220 լսարան

II

1000

Մենեջմենթ (կառավարում)

0413.01.5  III Ա

գրադարան

8

27.06.2024թ.

II

1000

Մենեջմենթ (կառավարում)

0413.01.5  III Բ

գրադարան

II

1200

Սառնարանային տնտեսություն

0715.15.5  IV

112 լսարան

9

01.07.2024թ.

 

II

1000

Ապահովագրական գործ

0412.03.5  III

գրադարան

10

02.07.2024թ.

 

II

1000

Սպասարկմանկազակերպումըհյուրանոցներումևզբոսաշրջայինհամալիրներում

0413.05.5 IV

302 լսարան

II

1000

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

1012.02.5 III

վարսավիրանոց-արհեստանոց

 

Last announcements

Ժամանակացույց 2023-2024 ուստարվա պետական քննությունների №...

More

Մայիսի 15–ին Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում կանցկացվի Բաց...

More