Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշումը 2022թ. սեպտեմբերի 1-ից ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

Oգոստոս 31 2022

Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշման համաձայն 2022թ. սեպտեմբերի 1-ից ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի կատարել տեղափոխումներ՝ անվճար համակարգից վճարովի համակարգ  և վճարովի համակարգից անվճար համակարգ:

/Հրաման N 67-Ն , 25.08.2022թ./

         

          §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ¦ 0411.01.5 IIÏáõñë

          /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

          1ԳրիգորյանԱրմենԱրտյոմի                              720

          2ՀակոբյանԱնահիտԱրթուրի                            798

          3ՀարությունյանՄարիաՏիգրանի                     694

          4ՔանքանյանՄարիանաԱրմենի                       832

          5ՄելյանՍամվելԱշոտի                                     735

          6ՍարգսյանՅուրիկԱրմենի                               730                            

 

 /í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

          1ԳրիգորյանԷլենԱրմենի                                  843

          2ԳրիգորյանԷլիզաբեթԳրիշայի                        855

          3ԽաչատրյանՄանեԵգորի                               852

          4ՍարգսյանէմմաԷդգարի                                 832

          5ԲաղդասարյանԼիլիթԽաչատուրի                  906

          6ԴալլաքյանՄարիետաԱրաիկի                        887

 

 

           §Ø»Ý»çÙ»Ýæ 0413.01.5 II  Ïáõñë

           /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

          1ԵղիազարյանԼուսինեԳառնիկի                       839

          2ԹորոսյանՎռամՄարատի                              868

          3ԽաչատրյանԷլենաՎահագնի                         871

 

 /í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

          1ԲաղդասարովաԴիանաԳեորգիի                     928

          2ՄստոյանԳոռՌոբերտի                                    904

          3ՄկրտչյանԱնիԱնդրանիկի                               908

 

 

             §Շուկայաբանություն¦ 0414.01.5 II Ïáõñë

            /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

           1ԳյուրջյանԱրսենՍամվելի                                819

 

 /í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

           1Գրիգորյան Հռիփսիմե Արմենակի                     892

 

 

           §êå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨

            ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõÙ¦ 0413.05.5 II Ïáõñë

  /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

          1Ազիզյան Լիլիթ Խաչիկի                                    7.35                             

          2Գևորգյան Միլենա Սիմոնի                                733

 

 /í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

          1Ամիրշադյան Լիանա Արմենի                             805

          2Խաչատուրյան Ռուզաննա Էդգարի                    797

          3Հակոբյան Մարիամ Արսենի                               753

         4Չարչյան Լուսինե Սիրեկանի                               774

 

 

 

         §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñͦ 0412.03.5 II Ïáõñë.

         /անí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñովի/

1Ալեքյան Դավիթ Վարդանի                                  608

2Սաֆարյան Նարեկ Նորայրի                                584

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

1Մուշեղյան Միլենա Պետիկի                                 797

2Կարապետյան Յուրա Արթուրի                             784

 

 

 

        §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ï»ËÝáÉá·Ç³¦ 0721.09.5 II Ïáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

        1Սահակյան Նարեկ Արմենի                                   496

        2Եփրեմյան Դավիթ Մխիթարի                               550    

 

 /í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

         1Մանուկյան Ռաֆայել Արմենի                                776

         2Ալոյան Ասատուր Արսենի                                     637    

 

 

          §Կոսմետիկաևդիմահարդարմանարվեստ¦1012.025  II Ïáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

         1Հայրապետյան Անի Գարիկի                               720

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

          1Ալոյան Անահիտ Վահրամի                             747

 

 

         §Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ¦ 0411.01.5 IIIÏáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

1Քոսոյան Արմեն Անդրանիկի                             769

2Բաբայան Համլետ Ռոմանի                              720

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

1Սայադյան Մարատ Լևոնի                                813

2Ստեփանյան Էդգար Արտակի                          854

 

 

          §Ø»Ý»çÙ»Ýæ 0413.01.5 III  Ïáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

1Խաչատրյան Հովհաննես Սամվելի                   867

2Ղուլղազարյան Էդգար Հայկի                           859

3Մատինյան Վահագն Մուշեղի                           808

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

1Դավթյան Մարիետա Անդրանիկի                     900

2Հակոբյան Հասմիկ Արսենի                              910

3Պապիկյան Մարիամ Ավետի                            887

 

 

           §Շուկայաբանություն¦ 0414.01.5 III Ïáõñë

          /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

         1Ավշարյան Արմեն Ռոմանի                               768

         2Վարդանյան Արեգնազան Սարգիսի                838

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

         1Սարգսյան Նունե Էդգարի                                859

         2Գրիգորյան Գայանե Արսենի                           871

 

          §êå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨

         ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõÙ¦ 0413.05.5 III Ïáõñë

        /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

1Ալոյան Անուշիկ Մարտինի                                867

2Նավասարդյան Էլեն Մուշեղի                           867

 

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

1Բեգլարյան Սոնա ԱԱլեքսանդրի                       904

2Սարգսյան Սոնա Արսենի                                 877

 

 

          §Ապահովագրականգործ¦0412035 III Ïáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

1Սալախյան Անի Վահանի                                 692

2Մայիլյան Էդուարդ Հովհաննեսի                      650

 

í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

1Ավետիսյան Սարգիս Միքայելի                         634

 

          §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ï»ËÝáÉá·Ç³¦ 0721.09.5 III Ïáõñë

         /³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó - í׳ñáíÇ/

         1Կոջամանյան Անահիտ Գևորգի                        560

 

/í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó - ³Ýí׳ñ/

         1Մաղաքյան Անդրանիկ Արտակի                       633

 

 

 

 

 

 

 

Վերջին Հայտարարությունները

Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշման համաձայն 2022թ. սեպտեմբերի 1-ից ըստ մասնագիտությու...

Ավելին